Now showing items 1-3 of 3

 • Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství 

  Kašová, Michaela
  Téma diplomové práce je Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které se objevují v ...
 • Čistička odpadních vod 

  Stará, Anna
  Tématem diplomové práce je posouzení navržené čističky odpadních vod. Práce se zabývá návrhem vyztužení nádrže. Průměr nádrže je 17,8m a hloubka je 6,2m.
 • Železobetonová aktivační nádrž 

  Vlach, Jakub
  Cílem bakalářské práce je návrh a statické posouzení prvků otevřené, zapuštěné aktivační nádrže čističky odpadních vod, zejména posouzení základové desky a obvodových stěn. Na základě posudků je vypracována výkresová ...