Now showing items 1-2 of 2

  • Úprava otopné soustavy objektu 

    Balíková, Anna
    Bakalářská práce se zabývá problematikou řešení vytápění, teoreticky popisuje současné technologické možnosti v oblasti zdrojů tepla. Získané znalosti jsou využity ve výpočtové části práce, kde je řešen návrh vytápění a ...
  • Vytápění bytového domu s provozovnou 

    Doležal, Lukáš
    Bakalářská práce řeší ve výpočetní části návrh vytápění a ohřevu teple vody v historicky chráněném bytovém domě v Chrudimi. Teoretická část je na téma otopná tělesa. Objekt se skládá ze dvou provozních částí. První část ...