Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální identifikace profilu vozovky 

    Baroš, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá především návrhem metodiky hodnocení nerovností vozovky, které ovlivňují jízdní vlastnosti automobilu a jízdní komfort. V úvodní teoretické části jsou probrány nejpoužívanější postupy a metody ...
  • Využití vzduchových pružin u závodního vozu 

    Blažek, Jakub
    Tato diplomová práce se zabývá studií využití vzduchových pružin u závodního vozu, přesněji vozu pro soutěže Formula Student. Rešeržní část práce se zabývá volbou vhodné vzduchové pružiny pro dané použití. V praktické části ...