Now showing items 1-4 of 4

 • Laboratorní soustrojí s asynchronním a stejnosměrným motorem 

  Hudák, Ondřej
  Práce řeší návrh a realizaci univerzálního laboratorního pracoviště určeného pro výuku v kurzech týkajících se elektrických pohonů. Pracoviště bude tvořeno soustrojím skládající se ze stejnosměrného motoru s permanentními ...
 • Řídicí jednotka pro čtyřkvadrantový tranzistorový pulzní měnič 

  Poštolka, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci přípravku řízení čtyřkvadrantového tranzistorového pulzního měniče s IGBT tranzistory. Konečný návrh zahrnuje unipolární a bipolární řízení, možnost volby stejnosměrné nebo ...
 • Třífázový střídač pro čerpadlo s asynchronním motorem 

  Šandera, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout třífázový střídač pro čerpadlo s asynchronním motorem o výkonu 1 kW. Návrh byl zaměřen na kvalitu a na odolání případných přetížení během testování. Silovou část střídače představuje ...
 • Víceúčelový zdroj pro napájení galvanizační lázně 

  Pinďák, Michal
  Cílem této bakalářské práce je praktický návrh víceúčelového napájecího zdroje pro galvanizační lázeň. V teoretické části práce jsou uvedeny jednotlivé technologické procesy galvanizace, na které je nutné parametry zdroje ...