Now showing items 1-14 of 14

 • Automatizace linky pro defektoskopii železničních kol 

  Hubený, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému pro testovací linku využívající ultrazvukové defektoskopie a magnetické práškové defektoskopie. Testovací linka je určena pro nedestruktivní testování ...
 • Elektronický systém řízení hudebního nástroje 

  Trukhina, Irina
  Diplomová práce obsahuje postup návrhu řídicího systému určeného pro automatizaci hrání na foukací harmoniku. Proces vývoje je rozdělen do tří částí: koncepce systému, návrh hardwaru a vývoj softwaru. V koncepci systému ...
 • Návrh elektronického subsystému pro simulátor dopadu ve snížené gravitaci 

  Ostrý, Lubomír
  Tato práce se zaměřuje na vývoj elektronického subsystému pro zařízení simulující dopad při podmínkách snížené gravitace. V úvodu se rešeršní část práce nejprve zabývá průzkumem možností simulace mikrogravitace a snížené ...
 • Principy a aplikace neuroevoluce 

  Herec, Jan
  Práce se na teoretické úrovni zabývá evolučními algoritmy (EA), neuronovými sítěmi (NN) a jejich syntézou v podobě neuroevoluce. Z praktického hlediska je cílem práce ukázat uplatnění neuroevoluce na dvou odlišných úlohách. ...
 • Programová podpora pro PLC automatizační systémy 

  Kříž, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá především studiem komunikačních protokolů mezi systémy řízení technologických procesů firmy Siemens a jim nadstavbových systémů (SCADA/HMI) po rozhraní ethernet. Jedná se o systémy řízení, ...
 • Průmysl 4.0 v kontextu s konstrukcí a aplikací výrobních strojů 

  Serykh, Pavel
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma CNC výrobní stroje a jejich využití v souladu se zásadami a principy Průmyslu 4.0. První část je rešerše současného stavu v oblasti nejčastěji používaných CNC výrobních strojů ve ...
 • Realizace řídicího systému pro hydraulický manipulátor 

  Votava, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá realizací řídicího systému pro hydraulický manipulátor. Je rozdělena do tří hlavních částí. První část je věnována senzorům a aktuátorům, které jsou použity na hydraulickém manipulátoru. Další ...
 • Řídicí systém divadelní scény s grafickým rozhraním 

  Ševcovic, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením řídicího systému divadelní scény. Systém je postaven na technologii průmyslových počítačů a dokáţe manipulovat s divadelními zařízeními, například propadlem. Asynchronní motor a ...
 • Řídicí systém kamerového sceneru pro monitorování růstu rostlin 

  Zapletal, Ladislav
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení robotického pojezdu kamerového skeneru rostlin společně s řídicí jednotkou. Navržené zařízení slouží jako nosný systém různých snímacích senzorů. Senzory ...
 • Řídicí systém nouzového osvětlení 

  Vyroubal, Rostislav
  Cílem diplomové práce je navrhnout systém pro monitorování a řízení nabíjení baterií nouzového osvětlení. Diskutovat a vybrat vhodné součástky s ohledem na cenu a dostupnost. Z vybraných obvodů sestavit úplné obvodové ...
 • Řídicí systém odprášení obloukových tavících pecí 

  Blažek, Ondřej
  Práce se zabývá řízením a vizualizací procesů systému odprášení obloukových tavících pecí, její předmětem je elektrická část vzduchotechnického systému od návrhu řídicího systému přes průmyslovou komunikaci až po návrh ...
 • Řízení odprášení tavicích pecí na recyklaci hliníkového odpadu 

  Jakubský, Ondřej
  Práce se zabývá řízením a vizualizací technologie odprášení tavicích pecí na recyklaci hliníkového odpadu. V první části práce se analyzují různé způsoby automatického řízení. Na základě analýzy je navržena konfigurace ...
 • Řízení pohonů průmyslového robotu pomocí systémů KEBA 

  Opluštil, Aleš
  Tato diplomová práce se zaobírá posouzením vhodnosti použití originálních pohonů na starším průmyslovém robotu KUKA KR 15/2 s novým řídicím systémem od společnosti KEBA. Z řídicí skříně KR C1 je původní řídicí systém odebrán ...
 • Řízení pohonů průmyslového robotu pomocí systémů KEBA 

  Heinrich, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá implementací řídicího systému KeMotion společnosti KEBA k průmyslovému robotu KUKA KR 15/2. Tedy zprovozněním původních pohonů robotu KUKA KR 15/2 s tímto novým systémem. Pro funkčnost samotného ...