Now showing items 1-3 of 3

 • Doplňování chybějících vzorků v audio signálu 

  Mach, Václav
  V oblasti zpracování signálů se v současné době čím dál více využívají tzv. řídké reprezentace signálů, tzn. že daný signál je možné vyjádřit přesně či velmi dobře aproximovat lineární kombinací velmi malého počtu vektorů ...
 • Metody pořízení a zpracování obrazů založené na řídkých reprezentacích 

  Talár, Ondřej
  Práce se zabývá rekonstrukčními možnostmi, které poskytuje řídká reprezentace signálů. Tato reprezentace zmenšuje signál na pouhý vektor prvků, které ukazují na části signálu ve slovníkové matici. Je nastíněna problematika ...
 • Metody pro zvýšení bitové hloubky fotografií 

  Záviška, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je aplikace problematiky řídkých reprezentací na úlohu zvyšování bitové hloubky fotografií. Jsou popsány základní metody pro zvyšování bitové hloubky a následně je představena metoda využívající ...