Now showing items 1-4 of 4

 • Implementace a aplikace statistických metod ve výzkumu, výrobní technologii a řízení jakosti 

  Kupka, Karel
  Práce se zabývá možnostmi použití moderních statistických postupů se zaměřením na robustní metody. Vybrané postupy jsou analyzovány a aplikovány na častých problémech z praxe v českém průmyslu a technologii. Studovaná ...
 • Návrh systému pravidelného monitoringu indexů způsobilosti procesu dodavatelů 

  Kubica, Ondřej
  Diplomová práce na téma „návrh systému pravidelného monitoringu indexů způsobilosti procesu dodavatelů“ je rozdělena na dvě části. V první části je popsána teorie statistického řízení procesů s důrazem na analýzu způsobilosti ...
 • Řízení jakosti a řízení reklamací ve společnosti 

  Krčálová, Jana
  Diplomová práce se zabývá současným stavem systému řízení jakosti a řízení reklamací. Informace získané provedenou analýzou stavu ve společnosti vedou k navržení možností a metod, které povedou ke zlepšení řízení jakosti ...
 • Řízení jakosti ve výrobě firmy 

  Banatová, Radomíra
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení jakosti ve výrobním procesu. Jsou zde popsány zavedené metody a procesy dle platných ISO norem. Na základě poskytnutých informací jsou zde doporučeny návrhy a metody na zlepšení ...