Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh strategie řízení nákupu v nadnárodních společnostech 

    Macháček, Jiří
    V této diplomové práci je popsán a analyzován proces strategie řízení nákupu v nadnárodních společnostech. S pomocí teoretických poznatků z literatury a dle analýzy současného stavu strategie řízení nákupu v nadnárodní ...
  • Studie nákupu ve výrobní organizaci 

    Gajda, Lukáš
    Diplomová práce analyzuje současný stav řízení nákupu ve firmě VSM Production, s.r.o. Identifikuje problémy, které souvisejí se zajišťováním plynulosti materiálových toků pro výrobu šicích strojů značky Pfaff s cílem ...