Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení šaržového procesu na bázi receptur v jazyce SCL 

    Vondráček, Jiří
    Diplomová práce je zaměřena na řízení šaržových procesů na bázi receptur. Jejím cílem je vytvořit filozofii řízení vsádkových procesů s využitím programovacích jazyků SCL a CFC. V teoretické části je stručně popsána ...