Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení domácího ústředního topení 

    Chytka, František
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému, který řídí ústřední topení rodinného domu. Jednotlivé části systému komunikují bezdrátově. Cílem práce je výběr bezdrátových modulů, výběr teplotního senzoru, návrh systému, ...
  • Systém řízení vytápění objektu komunikující přes Zigbee 

    Mičulka, Lukáš
    Zaměřením této práce je návrh a realizace systému řízení vytápění modelového domu. Z hlediska návrhu je kladen důraz na jednoduchost, efektivnost a škálovatelnost systému. Implementovaný systém řízení zahrnuje centrální ...