Now showing items 1-14 of 14

 • Ekonomické vyhodnocení řízení zásob ve vybraném podniku 

  Skoumal, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na logistiku a studii řízení zásob. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy a představeny vybrané metody. Další část je praktická, ve které se zaměřím na analýzu zásob, a následně ...
 • Informační systém pro podporu řízení skladového hospodářství 

  Imrich, Libor
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu zvolených výrobních procesů společnosti PRÁCE INVALIDŮ, s.r.o., návrh modulů informačního systému pro skladové hospodářství včetně jejich implementace, spojení se stávajícím systémem ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Polach, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na uplatnění statistických metod při řízení skladovacích zásob ve vybrané firmě. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje potřebné teoretické znalosti o regresní analýze, ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Polach, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na uplatnění statistických metod při řízení skladovacích zásob ve vybrané firmě. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje potřebné teoretické znalosti o regresní analýze, ...
 • Návrh řízení nákupu k dosažení vysoké přidané hodnoty pro zákazníka 

  Kvasničková, Lucie
  Tématem diplomové práce je „Návrh řízení nákupu k dosažení vysoké přidané hodnoty pro zákazníka“. Práce čerpala z analýz současného stavu, interních dat, ze spolupráce s pracovníky oddělení nákupu, plánování a logistiky. ...
 • Návrh systému zásobování nové haly 

  Ťopková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zásobování nové haly společnosti IMI Precision Engineering. První část se zaměřuje na teoretická východiska dané problematiky. Druhá část, kterou je analýza současného stavu, definuje ...
 • Studie řízení zásob 

  Měcháčková, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na studii řízení zásob. Prostřednictvím analýzy ABC a analýzy XYZ, se zásoby v podniku roztřídí do jednotlivých skupin, které mají různý způsob řízení tak, aby se předcházelo problémům, kterými ...
 • Studie řízení zásob pro plynulost procesu nákupu 

  Hrubý, Kamil
  Cílem této bakalářské práce je popsat teoretická východiska řízení zásob, jejich účelovou kategorizaci a typy řízení. Dále se práce zabývá nákupem, skladováním, logistikou, dodavatelskými řetězci, tokem materiálů v logistice ...
 • Studie řízení zásob s využitím insourcingu 

  Ťopková, Dana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu insourcingu na dosavadní řízení zásob ve společnosti IMI Precision Engineering. V první části jsou detailně zpracována teoretická východiska dané problematiky, následně ...
 • Studie řízení zásob v obchodní organizaci 

  Skoupá, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena do oblasti logistiky a řízení zásob, které jsou neoddělitelnou součástí každé podnikatelské činnosti, orientované na produkování statků. Zabývá se metodami, které by měli obchodnímu podniku ...
 • Studie řízení zásob v průmyslové organizaci 

  Skoupá, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena do oblasti logistiky a řízení zásob, které jsou neoddělitelnou součástí každé podnikatelské činnosti, orientované na produkování statků. Zabývá se metodami, které by měly podniku snížit náklady ...
 • Studie řízení zásob ve vybraném podniku 

  Bistrá, Vendula
  Bakalářská práce je zaměřena na studii řízení zásob v podniku První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Pomocí analýzy ABC bude zjišťováno, jak nejlépe zásoby redukovat pro návaznost plynulosti výrobního procesu. Následně ...
 • Systém řízení zásob 

  Bilíková, Eva
  Tato práce je zaměřena na studii systému řízení zásob podniku TAJMAC-ZPS, a.s. Pomocí analýzy ABC budou zásoby roztřízeny do jednotlivých skupin, pro které pak bude navrženo takové řešení, které zajistí jejich efektivnější řízení.
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Krygielová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací zásobovacího procesu malého podniku, zejména určením optimální výše zásob a predikcí poptávky, s využitím analýzy časových řad. V závěrečné fázi je pak popsána tvorba programu, ...