Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh technologie vícedrážkové řemenice 

  Šťastný, Daniel
  Práce zpracovává technologii výroby vícedrážkové řemenice z dvou různých polotovarů. Zhodnocuje technologičnost konstrukce, volbu polotovarů a jejich materiálů, volbu nástrojů a strojů pro jednotlivé operace s ohledem na ...
 • Návrh technologie vícedrážkové řemenice. 

  Teplý, Radek
  Práce zpracovává technologii výroby vícedrážkové řemenice a zhodno-cuje technologičnost konstrukce, výběr polotovaru a jejich možné varianty pro danou výrobu. Dále pojednává o zvolení výrobních technologií, výběrů nástro-jů, ...
 • Návrh technologie výroby vícedrážkové řemenice. 

  Procházka, Zdeněk
  Návrh technologie výroby vícedrážkové řemenice, zhodnocení technologičnosti konstrukce, výběr technologií a polotovarů, výběr řezných materiálů, analýza upínání obrobku. Zhodnocení variant výroby při použití dvou různých ...
 • Návrh technologie výroby vícedrážkové řemenice. 

  Bauer, Vít
  Návrh technologie výroby vícedrážkové řemenice, rozbor řemenice z hlediska funkce, technologičnosti, materiálu tělesa. Návrh polotovarů, technologií pro výrobu, způsobu ustavování obrobku v obráběcím stroji. Návrh strojů, ...
 • Řešení technologie dvoudrážkové řemenice pro dva typy polotovarů. 

  Šimonek, Ondřej
  Technologie se zabývá výrobou dvoudrážkové řemenice pro dva typy polotovarů. Technologický postup řeší výrobu řemenice od prvního upnutí polotovaru až po předání hotové součásti na sklad. Polotovarem jsou dva typy odlitků ...
 • Řešení technologie pro kusovou výrobu vícedrážkové řemenice. 

  Říčan, Daniel
  Řešení technologií pro kusovou výrobu vícedrážkové řemenice, které lze uplatnit při výrobě s ohledem na, technologičnost konstrukce, druhu polotovaru a funkčnosti součásti. Volba nástrojů a strojů pro jednotlivé operace, ...
 • Sestavení technologie pro součást stavitelná klínová řemenice 

  Láznička, Pavel
  Na úvod jsou popsány řemenové převody a vyvažování stavitelné řemenice. Zhodnocení technologičnosti výroby součásti pro kusovou a sériovou výrobu je obsahem další kapitoly. Následuje volba materiálu, polotovaru a výpočet ...