Now showing items 1-9 of 9

 • Nabíječka olověných akumulátorů 12V s podpůrnou funkcí "start car" 

  Benada, Tomáš
  Tato práce je návrhem a konstrukčním řešením inteligentní nabíječky olověných akumulátoru s podpůrnou funkci “start car“ . Jsou tu uvedeny výpočty jednotlivých prvků. Základ nabíječky tvoří spínaný zdroj, proto je nabíječka ...
 • Odstraňovač zubního kamene 

  Šobich, Adam
  Bakalářská práce je zaměřená na systémový návrh odstraňovače zubního kamene pracujícího na frekvenci 27 kHz a dosahujícího intenzity ultrazvuku na hrotu aplikátoru do 5 W.cm-2. V práci je rozebraná problematika zubního ...
 • Řízení polohového servomechanismu s nespojitou přestavnou rychlostí. 

  Jindra, Pavel
  Diplomová práci obsahuje simulaci náhrady spojitého řízení za nespojité. Cílem práce je řešení polohové regulace pístového servomotoru, který je ovládán přepouštěním tlakového oleje za pomoci několika elektromagneticky ...
 • Řízení polohového servomechanismu s nespojitou přestavnou rychlostí. 

  Jindra, Pavel
  Diplomová práci obsahuje simulaci náhrady spojitého řízení za nespojité. Cílem práce je řešení polohové regulace pístového servomotoru, který je ovládán přepouštěním tlakového oleje za pomoci několika elektromagneticky ...
 • Snižujícího měnič napětí 

  Koutný, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením řešení a konstrukcí stejnosměrných napěťových měničů. Nejprve jsou popsány jednotlivé typy měničů, z kterých následně vybereme typy zdrojů pro konstrukci. V dalších kapitolách se práce ...
 • Spínaný rezonanční zdroj 

  Štaud, Stanislav
  Tato práce se zabývá návrhem sériového rezonančního zdroje s regulací výstupního napětí v můstkovém zapojení jako alternativy spínaného zdroje s pulzně šířkovou modulací. Práce zahrnuje rozbor spínaného sériového rezonančního ...
 • Spínaný zdroj s nastavitelným proudovým omezením 

  Staněk, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí spínaného zdroje s plynulou regulací výstupního napětí a proudu. Pro snížení hmotnosti a rozměrů zdroje jsem se rozhodl realizovat zdroj jako spínaný. Zdroj je pro dosažení lepších ...
 • Svářečka pro obloukové svařovaní se spínaným zdrojem 

  Vaculík, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá objasněním principu činnosti pulsního zdroje svářecího proudu. Vysvětluje činnost použitého jednočinného propustného měniče a uvádí i příklady jiných typů měničů. Úkolem je navrhnout jednotlivé ...
 • Trakční pohon elektrokola s motorem Heinzmann 

  Němec, Petr
  Tato práce je zaměřena na návrh a konstrukci DC/DC měniče pro řízení motoru Heinzmann. Měnič společně s motorem bude tvořit elektrický pohon jízdního kola. Návrh DC/DC měniče je koncipován na takový výkon motoru, aby při ...