Now showing items 1-4 of 4

 • Možnosti při programování CNC soustruhu SP280SY. 

  Vondrák, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na dílensky orientované CNC programování součástí v systému Sinumerik 840D. První část obsahuje rozbor možností dílensky orientovaného soustružení. Další část obsahuje program navržené rotační ...
 • Možnosti systému Sinumerik 840D při programování CNC obráběcích strojů 

  Olina, Anna
  Diplomová práce uvádí historicky vývoj a současnost CNC obráběcích strojů a jejich řídicích systémů. Také v práci jsou popsané základy a metodiky programování, pomocí kterých může byt realizována tvorba NC programu v ŘS ...
 • Možnosti systému Sinumerik při programování CNC obráběcích strojů 

  Kulenda, Martin
  Diplomová práce začleňuje řídicí systém Sinumerik 840D mezi v praxi nejpoužívanější řídicí systémy CNC obráběcích strojů. V první části diplomové práce jsou rozebrány metodiky NC programování, které jsou vztaženy pouze k ...
 • Technologie CNC frézování 

  Vondrák, Jan
  Rozbor obecných možností na frézovacích strojích, rozbor možností při programování v dílensky orientovaném frézování v systému Sinumerik 840D ShopMill. Návrh variant technologie výroby, včetně vytvoření NC programů součásti ...