Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace lineární algebry a optimalizace ve zpracování obrazů 

    Mangová, Marie
    Tato bakalářská práce se zabývá řídkou reprezentací obrazů, stručně uvádí tuto problematiku a popisuje základní algoritmy pro hledání řídkých reprezentací. Poté jsou tyto metody empiricky ověřeny na simulovaných i reálných ...