Now showing items 1-2 of 2

  • PC jako hraniční směrovač poskytovatele služeb Internetu 

    Nowak, Michal
    Práce se snaží zmapovat strukturu sítě středně velkého poskytovatel připojení k internetu v okolí Rousínova a zjistit požadavky poskytovatele na funkčnost směrovače. Práce především diskutuje zvolenou distribuci operačního ...
  • Správa hraničního směrovače poskytovatele služeb Internetu 

    Bartoň, Jaroslav
    Práce pojednává o možnostech správy a monitorování sítě skrz webový prohlížeč. Popisuje a implementuje metody monitorování sítě, účtování provozu, správy síťových prostředků a generování konfiguračních souborů pro síťová ...