Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení trojfázového asynchronního motoru 

    Nekvapil, Jan
    Tato práce pojednává o návrhu a implementaci algoritmu řízení asynchronního motoru pomocí procesoru DSP56F807 od výrobce Freescale. Je zde řešen komplexní návrh, jak aplikovatelného algoritmu řízení, tak i vhodného propojení ...