Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh malé modelářské CNC frézky s pohyblivým stolem 

    Havlíček, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem malé CNC frézky s posuvným stolem. Nejprve je uvedena rešerše malých CNC frézek současně dostupných na trhu. Následně bylo provedeno samotné konstrukční řešení stroje za ...