Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh způsobu řízení dopravy v chytrých městech 

    Schimmer, Jiří
    Práce se zabývá prvky telemetrie v dopravě, funkcí těchto prvků, jejich efektivitou a možnostmi vylepšení. Práce také zahrnuje vytvořené simulační prostředí čtyř křižovatek s nasazeným responzivním Dijkstrovým algoritmem ...
  • Simulace a Optimalizace Dopravy pro Chytrá Města 

    Petrák, Tomáš
    Práce pojednává o řízení města pomocí telemetrických sítě. Je představena problematika telemetrických sítí a multiagentních systémů. V práci je navržen model dopravy v Javě, který umožňuje simulovat a vyhodnocovat konfigurace ...