Now showing items 1-8 of 8

 • Hodnocení dodavatelů pomocí různých metod 

  Hala, Filip
  Diplomová práce se zabývá využitím moderních metod analýz a modelování pro hodnocení dodavatelů a výběr optimální nabídky. V této práci je využito teorie fuzzy logiky. Dále je vytvořený model porovnán se současným modelem ...
 • Návrh řízení logistiky opatřování ve výrobní společnosti 

  Zouhar, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání logistických procesů ve vybrané společnosti, kterou je ITAB Shop Concept CZ, a.s. Na základě provedených analýz současného stavu jsou zpracovány návrhy na možná zlepšení těchto procesů ...
 • Projekt změn v řízení nákupního procesu 

  Doušková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá nákupním procesem obchodu na síti v rámci jeho informačního systému. Práce se detailněji zaměřuje na jednotlivé nákupní činnosti, které v nákupním procesu probíhají. Cílem rozboru těchto činností ...
 • Řízení podnikového nákupu ve stavební firmě 

  Paulišová, Martina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení podnikového nákupu ve stavebních podni-cích. V teoretické části je definován pojem podnikový nákup a je popsán průběh řízení podnikového nákupu. Jsou popsány některé modely ...
 • Studie optimalizace řízení logistiky opatřování v podniku Výtahy s. r. o. 

  Franěk, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace řízení nákupu v podniku. Ta spočívá v návrhu vytvoření jednotného oddělení nákupu v podnikové struktuře, jeho organizace a fungování. Postupně teoreticky popisuje ...
 • Studie řízení nákupu ve výrobní společnosti 

  Řeháková, Lucie
  Předmětem této diplomové práce je analýza současného stavu řízení nákupu ve firmě Iveco Czech Republic, a.s. a identifikace oblastí v nákupních procesech této firmy, v rámci kterých lze zvýšit výkonnost nákupu. Cílem této ...
 • Využití elektronických aukcí ve stavebnictví se zaměřením na soukromý sektor 

  Dosedělová, Pavla
  Tato diplomová práce je zaměřena na elektronické reverzní aukce a jejich použití ve stavebních firmách. V teoretické části práce jsou definovány pojmy podnikový nákup a aukce a je zde popsán průběh elektronické aukce. ...
 • Využití norem ISO v konkrétním podniku 

  Buďová, Radka
  Bakalářská práce obsahuje zhodnocení využití normy ČSN EN ISO 9001:2000 ve společnosti CONSTRUCT A&D, a.s. a to v oblasti řízení nákupu. Při řešení vycházím z teoretických základů a z analýzy současného stavu ve společnosti ...