Now showing items 1-11 of 11

 • Aplikace pro prezentaci a modifikaci dat v přenosných zařízeních 

  Kučera, Pavel
  Tato práce se zabývá možnostmi využití přenosných zařízení v oblasti automatizace řízení. Zadání práce vychází z reálného požadavku společnosti působící v oblasti automatizace mít k dispozici nástroj pro vzdálené řízení ...
 • Jakost v rámci obchodního útvaru firmy 

  Ryšková, Simona
  Diplomová práce je zaměřena na zlepšení řízení jakosti v rámci obchodního oddělení firmy. Nejprve jsou popsány zavedené procesy a systémy jakosti na základě normy ISO 9001. V další části se práce věnuje návrhům na zlepšení ...
 • Návrh informačního systému 

  Koch, Libor
  Cílem této práce je vytvoření informačního systému řízení skladu pro firmu Fi & Ho Trading, s.r.o., který bude dostupný přes webové rozhraní. Sklad bude fungovat na portálové technologii a bude propojen s E-shopem. V práci ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ševčák, Ondřej
  Tato diplomová práce se věnuje posouzení části informačního systému vybrané společnosti a návrhu jeho změn. Teoretická část práce představuje problematiku informačních systémů, systémů pro řízení podnikových procesů (BPM) ...
 • Použití statistických metod v managementu kvality. 

  Vyškovský, Jaroslav
  Statistické metody v managementu řízení jakosti jsou silným nástrojem, který nám umožňuje správně se rozhodovat v oblasti řízení jakosti, či i v jiných možných oblastech, jako při řízení procesů, nebo u zhodnocování určitých ...
 • Rozšíření funkčnosti nástroje Process Inspector 

  Opršal, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou managementu procesů, a to především obecnými principy, které vedou ke zdokonalení procesů ve společnosti. Hledá metody, jak usnadnit identifikaci a popis procesů. Je zde uvedena ...
 • Řízení řasových bioreaktorů 

  Rek, David
  Tato bakalářská práce řeší problematiku kultivace mikrořas v uměle vytvořeném prostředí – bioreaktoru. Cílem je systematické představení faktorů ovlivňující růst mikrořas a nalezení způsobu jejich automatického řízení. V ...
 • Řízení systému pro využití odpadního tepla z plynové mikroturbíny 

  Kijanica, Michael
  Bakalářská práce se zabývá řízením kogeneračního systému pro využití odpadnío tepla z plynové mikroturbíny. Tento komplexní kogenerační systém vznikl v Laboratoři energeticky náročných procesů NETME Centre a jeho hlavním ...
 • Studie řízení životního cyklu produktu v podniku 

  Kříž, Pavel
  Práce se zabývá udržitelným rozvojem podniku se zaměřením na PLM systém v prostředí průmyslového podniku. V teoretické části je popsán životní cyklus produktu (PLM), jeho nároky a přínosy se zaměřením na oblast mechatroniky. ...
 • Studie řízení životního cyklu produktu v podniku 

  Dobešová, Lenka
  Práce se zaměřuje na udržitelný rozvoj podniku s využitím PLM systému v prostředí průmyslového podniku, který se zabývá výrobou komponentů pro automobilový průmysl. V teoretické části je popsán životní cyklus produktu ...
 • Tvorba procesního řízení zakázky vybraného portfolia podniku 

  Krämer, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování metodiky řízení zakázky ve společnosti AAA COLOR s.r.o. V první části je provedena analýza procesu a řízení procesů již proběhlé zakázky „Rekonstrukce skladovací haly společnosti ...