Now showing items 1-5 of 5

 • Dokumentace procesů 

  Dostalík, Martin
  Cílem tohoto projektu je seznámení s řízením, analýzou a dokumentací procesů využívaných při tvorbě softwarových programů a vytvoření prototypu pro jejich podporu. Vysvětluje proč je pro firmy důležité vytvářet pracovní ...
 • Návrh optimalizace procesů komplexní obnovy elektráren 

  Melicheríková, Pavla
  Bakalářská práce obsahuje návrh pro optimalizaci procesů tvorby projektu komplexní obnovy tepelné elektrárny ve střední firmě, jež se zabývá zejména inženýrskou činností a zprostředkováním výroby v oblastech povrchové těžby ...
 • Návrh zlepšení řízení procesu výroby potravin 

  Koshilka, Snizhana
  Diplomová práce je zaměřena na oblast řízení výroby ve společnosti XY, a.s. V první části, jsou uvedené teoretické znalosti potřebné pro pochopení řešené problematiky a zpracování diplomové práce. Ve druhé části je provedena ...
 • Řídicí systém technologického úseku varna 

  Šulc, Martin
  Prostudování potřebné teorie z oblasti pivovarnictví. Na základě zjištěných informací navrhnutí optimálních akčních a měřicích prvků, jako jsou snímače teploty, tlaku, pneumatické ventily, frekvenční měniče a jiné. Následná ...
 • Využití parametrů textury povrchu pro posuzování shody a řízení procesu 

  Špačková, Magda
  Diplomová práce se zabývá využitím textury povrchu pro posuzování shody a řízení procesu. Cílem práce bylo vytvořit přehled parametrů textury povrchu, přehled metod posuzování shody a řízení procesu pomocí parametrů textury ...