Now showing items 1-20 of 24

 • Nástroj pro podporu časového plánování v projektech: Metody CPM a PERT 

  Beneš, Jaroslav
  Práce se zabývá tématem projektového řízení. Nejprve je vysvětlena teorie týkající se problematiky projektového řízení a principy metod CPM (Critical Path Method) a PERT (Program Evaluation and Review Technique). Dále je ...
 • Návrh a vývoj informačních systémů pomocí otevřených technologií. 

  Procházka, Martin
  Práce se věnuje návrhu a vývoji informačních systémů. Je zaměřena na řídící pracovníky v oblasti informačních technologií. Rozebírá stavbu informačních systémů a požadavky na ně. Studuje možnosti řízení projektů IS včetně ...
 • Návrh financování rezidenční výstavby v lokalitě Nupaky 

  D´Ambrosová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou financování developerských projektů. Součástí této práce je popis developerské činnosti a rizik, která s sebou přináší. Největší pozornost je věnována oblasti financování a ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Šmaha, Pavel
  Diplomová práce se zabývá metodologií projektového řízení a aplikací této disciplíny v prostředí podniku. V teoretické části práce popisuji exaktní metody projektového řízení, standardy a strukturu řízení projektů. Analytická ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Kostka, Matěj
  Diplomová práce se zabývá meteodologií projektového řízení a aplikací disciplýny v prostředí podniku, kterým je florbalový klub Panthers Otrokovice. Cílem této práce je zhodnotit aktuální stav webových stránek klubu, ...
 • Návrh projektu zavedení bezdrátové sítě 

  Husák, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem projektu zavedení počítačové bezdrátové sítě na Základní škole Horácké náměstí 13. Analyzuje možnosti při realizaci projektu a navrhuje opatření pro zvýšení pravděpodobnosti úspěšné realizace ...
 • Návrh zákaznické databáze 

  Černý, Jiří
  Práce se zabývá řízením projektu marketingového průzkumu trhu malou českou obchodní firmou. Postupně se zabývá tím, jak navrhnout dotazník a jak s ním pracovat, určením potřebného informačního minima, řízením průzkumu trhu, ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Špačková, Sára
  Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmů týkajících se projektového řízení. Dále popisuje životní cyklus ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Pytlíčková, Kateřina
  Moji diplomovou práci jsem si rozdělila na dvě části – teoretickou a praktickou. Cílem mé práce je ukázat způsob organizace projektu ve výstavbě, a to v konkrétní stavební firmě a názorně provést návrh řešení na konkrétní ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Berger, Patrik
  Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Teoretická část práce je zaměřena na přiblížení základních pojmů projektového řízení. Praktická část se zabývá organizací projektu výstavby, který je celý financován ...
 • Organizece projektu výstavby 

  Kralovič, Antonín
  Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. V teoretické části se věnuji projektovému řízení obecně. V praktické části jsem se zaměřil na zpracování studie proveditelnosti, která se zpracovává v předinvestiční ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky 

  Horáková, Kateřina
  Tato práce se zabývá tématem přípravy a řízení stavební zakázky. Teoretická část popisuje obecné definování termínu projektu a pak dále vykládá proces řízení projektů. Následuje praktická část, kde je představena stavební ...
 • Příprava výrobního projektu 

  Kvarda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na přípravu budoucího projektu, která zahrnuje identifikaci záměru, cíle, výstupů a následně jeho naplánovaní a posouzení veškerých získaných informací. Teoretická část se věnuje projektovému ...
 • Řízení developerských projektů 

  Skalický, Martin
  Diplomová práce se zabývá developerským projektem AZ Tower, realizovaným v Brně developerskou společností PROPERITY s.r.o. Popisuje postup výstavby, činnost manažera a rizika na projektu. V práci je popsána organizační ...
 • Řízení projektu 

  Smolíková, Lucie
  Příprava projektu pro operační program Vdělávání pro konkurenceschopnost. Vytvoření nového bakalářského studijního programu Metrologie a zkušebnictví. Řízení projektu. Příprava podkladů pro vytvoření projektu. Postup při ...
 • Řízení projektů výrobních zakázek 

  Fiala, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá zlepšením procesů u řízení projektů v podniku Alstom Power s.r.o.. Práce je rozdělena do tří základních částí – teoretická východiska práce, analytická a návrhová část. V teoretické části ...
 • Řízení projektů výrobních zakázek 

  Fiala, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá zlepšením procesů u řízení projektů v podniku Alstom Power s.r.o.. Práce je rozdělena do tří základních částí – teoretická východiska práce, analytická a návrhová část. V teoretické části ...
 • Řízení stavební zakázky 

  Berger, Patrik
  Tato práce se zabývá tématem přípravy a řízení stavební zakázky. V teoretické části je obecně popsána definice termínu projekt, následně řízení projektů a vedení lidí. V praktické části představím investora a zhotovitele ...
 • Softwarová podpora projektového řízení 

  Czibor, František
  Tato diplomová práce se zabývá tématem projektového řízení. V první části vysvětluje problematiku projektového řízení, popisuje její teoretické základy a to hlavně ve vývoji softwarových projektů. Srovnává dostupné nástroje ...
 • Studie proveditelnosti projektu 

  Osman, Martin
  Diplomová práce řeší problematiku předprojektové fáze projektu se zaměřením na Studii proveditelnosti projektu vývoje RTLS platformy ve vybrané společnosti. V první části práce uvádím teoretická východiska práce. V analytické ...