Now showing items 1-2 of 2

  • Mathematical model of Mobile Circulatory Module for ex-vivo lungs perfusion 

    Šolc, František; Zezulka, František; Veselý, Ivo (IFAC, 2015-05-13)
    The article deals with mathematical modelling of a system for ex-vivo lung perfusion. The system which is modelled here is named Mobile Circulatory Module and is designed for transport of live lungs namely porcine or human ...
  • Monoklimatická inkubační komora - řízení teploty komory 

    Kovářová, Anežka
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací monoklimatické inkubační komory pro kultivaci buněk in vitro a jejich pozorování pod konfokálním mikroskopem. Vychází ze stanovených požadavků a parametrů zadaných laboratoří ...