Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza CRM systému vybrané firmy 

  Bartošková, Vlasta
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky neboli CRM. Teoretická část se zaobírá vývojem vztahů se zákazníky a řízením vztahů se zákazníky. V analytické části bakalářské práce je provedeno zhodnocení ...
 • Analýza procesů ve firmě za účelem optimalizace CRM systému ve vybrané společnosti 

  Částek, Marek
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací CRM (systému pro řízení vztahů se zákazníky) vybrané společnosti, vyvíjeného na míru externí firmou. Teoretická část se zaobírá definicí principu řízení vztahů se zákazníky ...
 • Mobilní CRM aplikace pro obchodní zástupce 

  Nevřela, Marek
  Bakalářská práce popisuje vývoj mobilní CRM aplikace pro obchodní zástupce. Cílem je vytvořit aplikaci, která umožňuje plánování událostí a online přístup k databázi, která obsahuje informace o zákaznících. Práce popisuje ...
 • Nasazení systému CRM v produkční firmě 

  Popelka, David
  Bakalářská práce se zabývá nasazením systému CRM v produkční firmě Entity production, s.r.o. Na základě zjištěných faktů z analýzy procesů a společnosti jako takové, obsahuje řešení nasazení CRM systému ve společnosti a ...
 • Návrh aplikace pro podporu řízení vztahů se zákazníky 

  Kozák, Jan
  Tato práce je zaměřena na návrh webové aplikace pro podporu řízení vztahů se zákazníky a souvisejících obchodních procesů na základě požadavků a analýzy současného stavu ve vybrané společnosti použitím technologie PHP a ...
 • Návrh CRM pro internetový obchod pomocí projektu 

  Kovaříková, Monika
  Bakalářská práce se zabývá efektivními řešeními pro řízení vztahů se zákazníky ve společnosti ABC, s.r.o. Zaměřuje se na faktory působící na spokojenost a loajalitu zákazníků, kteří ve výsledku reflektují zisk společnosti. ...
 • Návrh CRM systému pro společnost Zemědělská technika BOSKO a.s. 

  Weiserová, Monika
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení vztahů se zákazníky ve společnosti Zemědělská technika BOSKO, a.s. V teoretické části se zaměřuje na marketing, B2B trhy a řízení vztahů se zákazníky (CRM). Analytická ...
 • Návrh koncepce a projektu implementace CRM ve firmě 

  Špringl, Petr
  Tato práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky ve firmě a možnostmi jejich zlepšení. Obsahuje rozbor problematiky řízení vztahů se zákazníky, CRM systémů a jejich zavádění. Práce je zaměřena na analýzu aktuálního stavu ...
 • Návrh na zlepšení vztahů se zákazníky internetového obchodu 

  Jansa, Jakub
  Tato diplomová práce se zaměřuje na oblast řízení vztahů se zákazníky v internetovém obchodě pneumatiky.cz. Tento obchod patří do skupiny obchodů patřící společnosti Onio s.r.o. V teoretické části se věnuje marketingu, ...
 • Návrh subsystému CRM firemního informačního systému 

  Honajzer, Martin
  Tato práce si klade za cíl zanalyzovat a navrhnout model, podle kterého by vývojový tým byl schopen vytvořit plně funkční CRM modul informačního systému pro potřeby společnosti, která se zabývá nabídkou počítačových školení. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Vařachová, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu informačního systému pro řízení vztahu se zákazníky implementovaném ve společnosti AURA, s.r.o., která se zabývá vývojem a dodávkou informačních systému zaměřených na vojenskou ...
 • Uplatnění marketingu v řízení firem 

  Šeda, Marek
  Bakalářská práce popisuje problematiku řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podniku. Teoretická část je věnována charakteristice CRM koncepce a souvisejících pojmů. Praktická část se zaměřuje na analýzu současného stavu ...
 • Využití finančních a ekonomických ukazatelů v podniku. 

  Chromčík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá využitím finančních a ekonomických ukazatelů v podniku. Práce se zaměřuje na posouzení výkonnosti firmy na základě ekonomických a finančních ukazatelů a vychází především z účetních výkazů ...
 • Zavedení CRM systému ve firmě 

  Špringl, Petr
  Tato práce se zabývá analýzou a návrhem zlepšení v oblasti řízení vztahů se zákazníky ve firmě. Je zde rozebrána problematika týkající se řízení vztahů se zákazníky a CRM systémů včetně jejich zavádění. Výrazná část práce ...