Now showing items 1-20 of 68

 • Analýza materiálového toku a průběhu zásob mezi výrobními úseky 

  Lanzendörfer, Tomáš
  Tato práce se zabývá analýzou materiálového toku mezi výrobními úseky propojenými mezilehlým skladem. První část práce je soustředěna na podrobný rozbor logistiky a teorie zásob. Druhá část je zaměřena na tvorbu simulačního ...
 • The Application of Functions of Several Variables Analysis in an Optimal Replenishment Policy for Deteriorating Items 

  Novotná, Veronika; Šustrová, Tereza (Elsevier, 2015-07-15)
  In this study we introduce a newly constructed suitable model which enables a retailer to set an optimal price of deteriorating goods under permissible delay in payments, and to determine the maximum repayment term.
 • Ekonomické chování podnikatelských subjektů při využití SCM 

  Vašková, Petra
  Disertační práce se zabývá problematikou nákupu v podnicích. Zkoumá problematiku hodnocení a výběru dodavatelů. Práce pojednává o faktorech, které ovlivňují hodnocení a výběr dodavatelů pro zakázku. Dále se zabývá problematikou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bašo, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního zdraví společnosti. Na základě vybraných výpočetních metod finanční analýzy se testuje finanční zdraví společnosti a předkládá možné návrhy na opatření vedoucí ke zlepšení ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Měcháčková, Tereza
  Diplomová práce je zaměřená na hodnocení výkonnosti a finančního zdraví společnosti REDA, a. s. v letech 2006-2010. V praktické části práce je provedena analýza hospodaření společnosti a finanční analýza a porovnání výsledků ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Daněk, Radek
  Bakalářská práce se zaměřuje na podporu vývoje softwarových aplikací z hlediska matematických a statistických metod. Rozhodl jsem se vypracovat téma řízení zásob vybrané provozovny, u které jsem konal školní praxi. Poté ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Daněk, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na statistické a matematické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací. Práce se zabývá rozborem praxe ve skladovacích prostorech společnosti TRANS-TECHNIK spol. s r.o., zacházení s ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Daněk, Radek
  Diplomová práce se zaměřuje na podporu vývoje softwarových aplikací za pomocí matematických a statistických metod. Jedno z témat týkající se této problematiky je řízení zásob. Diplomová práce se zabývá řízením zásob v ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Gřundělová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na podporu vývoje softwarových aplikací s použitím matematických a statistických metod. Práce se zabývá řízením zásob ve společnosti Besta Trade s.r.o. Práce obsahuje rozbor teoretických ...
 • Návrh expedičního skladu 

  Hlavatý, Pavel
  Bakalářská práce se zabyvá projektem tykající se zefektivnění a zlepšení podmínek v současném expedičním skladu. Teoretická část definuje základní pojmy skladování a řízení zásob. V analytické části je vypočítána skladová ...
 • Návrh informačního systému pro řízení zásob ve výrobních firmách 

  Hanák, Tomáš
  Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s implementací modulu pro řízení zásob ve výrobních firmách. Obsahuje návrh implementace, s ohledem na typ výroby v dané výrobní firmě, která je uživatelský příznivá z ...
 • Návrh logistické koncepce se zaměřením na řízení zásob dílů 

  Karamnova, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou logistické koncepce se zaměřením na řízení zásob dílů ve společnosti IMI Precision Engineering. První část obsahuje teoretické podklady a analýzu současného stavu řízení zásob, ...
 • Návrh logistické koncepce ve velkoobchodní organizaci 

  Londinová, Iveta
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku logistické koncepce ve velkoobchodní organizaci XYZ s.r.o. Teoretická část je zaměřena na logistiku a představení společnosti. V praktické části jsou tyto poznatky využity pro ...
 • Návrh logistiky zásobování v podnikatelském subjektu 

  Žemličková, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku zásobovací logistiky ve společnosti XYZ, s.r.o.. V úvodní části jsou uvedeny teoretická východiska problematiky logistiky, logistiky zásobování a procesu řízení zásob. Cílem ...
 • Návrh na zlepšení řízení zásob ve firmě TART, s.r.o. 

  Nezdařilová, Jana
  Předmětem této diplomové práce je analýza způsobu řízení zásob ve společnosti TART, s. r. o. První část práce je změřena na teoretické poznatky z oblasti zásob, jejich řízení a skladování. V druhé části analyzuji zásoby ...
 • Návrh řízení zásob ve vybraném podniku 

  Cook, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci řízení zásob ve vybraném podniku. V návaznosti na provedou analýzu současného stavu podnikání, vypočítaní optimálních hodnot a porovnání s hodnotami současnými, navrhuje změny ...
 • Návrh systému řízení zásob 

  Janečková, Kateřina
  Tato práce se zabývá návrhem optimalizace systému řízení zásob. Popisuje, jak tok zásob správně řídit, na příkladech z praxe ukazuje optimalizaci logistických činností.
 • Návrh štíhlého řízení logistického systému v oblasti spojovacích materiálů ve výrobním podniku 

  Soukup, Jakub
  Diplomová práce se zabývá zavedením štíhlého řízení vybraných procesů. U těchto procesů hledá vhodné nastavení s cílem eliminace plýtvání pro snížení nákladů na logistiku opatřování materiálu. Na základě provedení analýz ...
 • Návrh uspořádání provozu balení světlometů do osobních automobilů 

  Palacký, Vladislav
  Cílem diplomové práce je navrhnout nové uspořádání provozu zabývajícího se balením světlometů do osobních automobilů. V řešení bylo použito teoretických poznatků z rozsáhlé oblasti logistiky, řízení výroby, metodik štíhlé ...
 • Návrh zefektivnění manipulace zásob rozpracované výroby ve vybraném podniku 

  Častulíková, Michaela
  Bakalářská práce se věnuje řízení zásob rozpracované výroby v podniku WMW-Production, s. r. o. Základem bude analýza podnikových činností. Tato analýza bude zaměřená na všechny činnosti, které se týkají řízení zásob ...