Now showing items 1-7 of 7

 • Procesní řízení zakázky 

  Klinger, Erik
  Diplomová práce se zabývá průběhem řízení zakázky ve společnosti XYZ s.r.o. Práce obsahuje tři hlavní části. První částí je vyhodnocení teoretických přístupů k řešení, které je sestaveno na základě odborné literatury. Další ...
 • Projektové řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Kovář, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na projektové řízení zakázky ve výrobním podniku podle metodiky PRINCE2. Nejprve budou stanovena teoretická východiska, definovány principy, témata a procesy PRINCE2. V analytické části bude ...
 • Průběh řízení zakázky ve vybraném podniku 

  Klinger, Erik
  Diplomová práce se zabývá průběhem řízení zakázky ve společnosti XYZ s.r.o. Práce obsahuje tři hlavní části. První částí je vyhodnocení teoretických přístupů k řešení, které je sestaveno na základě odborné literatury. Další ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Želiar, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá tématem přípravy a řízení zakázky ve stavebním podniku. Úvodní část práce je zaměřená na všeobecnou specifikaci stavebních projektů a termínu, které jsou s nimi spojené. Následně se zaměřuje ...
 • Řízení stavební zakázky 

  Šeda, Radim
  Tématem mé bakalářské práce je řízení stavební zakázky. Práce se skládá ze dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části byly popsány základy řízení stavební zakázky. V praktické části byl pak popsán celý průběh ...
 • Řízení stavební zakázky 

  Stará, Michaela
  Tématem bakalářské práce je řízení veřejné stavební zakázky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vysvětlen princip projektového řízení, jsou zde uvedeny informace o životním cyklu ...
 • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Fabianová, Miriama
  Diplomová práce se zabývá řízením stavební zakázky ve stavebním podniku. Podává informace o plánování, projektovém řízení a projektech ve stavebních firmách obecně. Vysvětluje základné pojmy a kroky souvisejících s touto ...