Now showing items 1-12 of 12

 • Bydlení s prvky romské kultury 

  Vyhlídalová, Lucie
  Projekt bydlení s prvky romské kultury se nachází v Brně, městské části Maloměřice. Jedná se o nízkopodlažní řadovou zástavbu, která je řešena jako sociální bydlení. Návrh vychází z mentality romského etnika a jejich ...
 • Dům u řeky 

  Štrba, Šimon
  Úlohou bakalárskej práce bolo navrhnúť a urbanisticky vyriešiť územie v okolí rieky Svitavy, v širšom centre Brna. Priamo na nábreží rieky vzniká radová zástavba bytových domov s promenádou a cyklo chodníkom. Koncept ...
 • Dům u řeky 

  Kučírková, Veronika
  Urbanistický návrh vytvářející příjemnou část města v okolí řeky s návazností na brněnské centrum a spojující několik funkcí v lokalitě s dnes odtrženou řekou od městského života. Základní myšlenkou návrhu bytového domu ...
 • Energeticky úsporný rodinný dům Brno - Chrlice 

  Křepelka, Matyáš
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro 4 osoby stojícího v proluce stávající řadové zástavby. Rodinný dům je situován v městské části Brno – Chrlice. Objekt je dvoupodlažní a nepodsklepený. Jako konstrukce ...
 • Městský dům Hlinky ve Starém Brně 

  Tomický, Ondřej
  Ve své bakalářské práci dále rozvíjím architektonickou studii vypracovanou v pátém semestru v rámci předmětu AG034. Mou práci tehdy vedla Ing. arch. Marcela Uřídilová. Nyní jsem studii rozpracoval pod vedením doc. Ing. ...
 • Novostavba rodinného domu s pobočkou pojišťovny 

  Cihelka, Karel
  Práce „Novostavba rodinného domu s pobočkou pojišťovny“ řeší zastavění proluky v Brně - Horních Heršpicích. Jedná se o proluku v řadové zástavbě na ulici Sokolova. Návrh novostavby RD uvažuje o dvoupodlažní nepodsklepené ...
 • Novostavba rodinného vinařství 

  Plodíková, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro novostavbu rodinného vinařství (řadová zástavba mezi stávající objekty rodinných domů). Stavba se skládá z více druhu prostor podle funkčního ...
 • Rekonstrukce městského úřadu v Radnicích 

  Štrunc, Michal
  Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací rekonstrukce polyfunkčního domu v Radnicích, který je navržen jako čtyřpodlažní. V prvním nadzemním podlaží jsou prostory České pošty a lékárny. Druhé a třetí nadzemní ...
 • Rodinný dům Bratčice 

  Pulgretová, Kateřina
  Předmětem projektu je novostavba rodinného domu v katastrálním území obce Bratčice, kraj Jihomoravský. Dům je v řadové stávající zástavbě. Je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Objekt není podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. ...
 • Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod 

  Haraštová, Nela
  Zadáním diplomové práce bylo zpracovat území bývalého areálu textilního podniku v Náchodě - Tepny. V rámci práce jsem se snažila navrhnout živé pokračování historického jádra Náchoda a napojit novou čtvrť na sídliště Plhov. ...
 • VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK 

  Zrníková, Kamila
  Na základě vypracované architektonické studie z předmětu AG33 vznikla tato bakalářská práce na téma rodinného vinařství, Sekt Jan Petrák. Bakalářská práce rozvádí architektonickou studii až do stupně Dokumentace pro stavební ...
 • Vinařství SEKT Jan Petrák, Kobylí 

  Boháčová, Denisa
  Tématem projektu je návrh vinařství sekt Jan Petrák. Řešené území se nachází v klidovém území obce Kobylí. V současné době je zde rodinný dům s nádvořím, kde se dále nachází zemědělská stavba pro výrobu vinných sektů. Dům ...