Now showing items 1-8 of 8

 • Konkurenční strategie firmy Rexport, s.r.o. 

  Hrabálek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí na trhu deskových her, na kterém se zvolená firma pohybuje přes sedm let. Dále jsou zhodnoceny stávající procesy a podmínky ve kterých se firma nachází v rámci ...
 • Konkurenční strategie firmy Rexport, s.r.o. 

  Hrabálek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí na trhu deskových her, na kterém se zvolená firma pohybuje přes sedm let. Dále jsou zhodnoceny stávající procesy a podmínky ve kterých se firma nachází v rámci ...
 • Posouzení informačního systému společnosti a návrh změn 

  Fojtíková, Kristina
  Bakalářská práce se zaměřuje na informační systém konkrétní společnosti. Zabývá se především analýzou současného stavu systému. Od tohoto posouzení se odvíjí vypracování možných návrhů změn v systému a jejich zhodnocení.
 • Řešení konfliktů ve firmě ČEBAV s.r.o. 

  Kejvalová, Kateřina
  Diplomová práce „Řešení konfliktu zaměstnanců ve firmě ČEBAV s.r.o.“ je zaměřena na příchod nových mladých lidí do již zaběhnuté firmy. Jedná se o rodinné příslušníky majitelů firmy, kdy došlo k zaměstnání dcery jednoho ...
 • Řízení průběhu zakázky podnikem 

  Mišurec, Libor
  Ve své bakalářské práci budu řešit řízení průběhu zakázky podnikem. Tohle téma jsem se rozhodl zpracovávat v konkrétní firmě, která mi poskytla podklady, na základě kterých jsem celou situaci popsal. Zejména se zaměřím na ...
 • Správa ICT prostředí pomocí autonomních řešení 

  Boštík, Filip
  Tato diplomová práce ukazuje příklad reaktivní automatizace v ICT prostředích. Je v ní popsáno řešení konkrétního problému operačního systému AIX, které je implementované v automatizačním nástroji IPC. Analýza současné ...
 • Strategie rozvoje podniku 

  Hruška, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje podniku. V tomto případě je zkoumanou společností jedna z největších světových autopůjčoven, respektive její česká odnož. Tato práce zkoumá společnost za použití analytických ...
 • Vyhledávací studie obchvatu městyse Okříšky 

  Vidlák, Pavel
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout variantu obchvatu městyse Okříšky, který leží v kraji Vysočina nedaleko města Třebíč. Návrh trasy je předpokládaný v délce cca 3 km. Cílem práce je vypracovat směrové a výškové ...