Now showing items 1-1 of 1

  • Vodohospodářská analýza a boj se suchem v povodí řeky Rokytné 

    Říha, Tomáš
    Diplomová práce je zaměřena na vodohospodářskou analýzu řeky Rokytné a nalezení vhodných opatření využitelných obcemi při řešení sucha a nedostatku vody v jejich správním území. Na úvod je krátkou rešerší shrnuta problematika ...