Now showing items 1-2 of 2

  • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

    Šipulová, Janica
    Místo na nábřeží je ve výrazném spojení s nábřežím, řekou a historickou částí Přerova. budova se zcela orientuje k těmto bodum.
  • Posouzení stavu vodního toku v povodí Moravy 

    Mitana, Petr
    Bakalářská práce řeší posouzení kapacity koryta řeky Bečvy v intravilánu a pod pohyblivým jezem ve městě Přerov a navržení ochrany před povodněmi v oblasti Přerovské chemické závodny Precheza.