Now showing items 1-2 of 2

  • Heřminovy, Zátor - přeložka I/45 

    Jurák, Miroslav
    Záměrem bakalářské práce je vytvořit a zhodnotit čtyři varianty návrhu přeložky stávající komunikace Nové Heřminovy – Zátor a vybrat lepší návrh přeložky komunikace než Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jejich varianta je ...
  • Studie malé vodní elektrárny 

    Juroška, Miroslav
    Bakalářská práce se zabývá návrhem jedné varianty stavební a technologické části malé vodní elektrárny na řece Opavě v říčním km 8,540. Účelem stavby je využití hydroenergetického potenciálu toku pro výrobu elektrické ...