Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza technologie výroby řetězových kol. 

  Březina, Stanislav
  Analýza technologie výroby ozubených kol s porovnáním a vyhodnocením. Popis jednotlivých druhů řetězových převodů a kol. Popis jednotlivých technologií a metod při výrobě řetězových kol a porovnání vhodnosti použití ...
 • Článkový dopravník pro dopravu výlisků 

  Příhoda, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dopravníku pro výlisky s ohledem na zadávací parametry. Práce je členěna na několik částí, kde začátek práce se věnuje rešeršní studii na téma řetězové článkové dopravníky. Dále je ...
 • Dílenská skříň s roletovým uzavíráním 

  Grätz, Tomáš
  V této bakalářské práci je zpracován návrh, výpočty a výkresová dokumentace k roletové dílenské skříni. Je zde použit originální princip pohybu uzavíracích rolet. Důraz je kladen na spolehlivost konstrukce.
 • Kladkostroje 

  Stanec, Stanislav
  Bakalářská práce obsahuje v první části rešeršní rozbor konstrukcí a základních výpočtů kladkostrojů. V druhé části je vypracován konstrukční návrh a výpočet Archimédova kladkostroje na základě vhodně zvolených parametrů. ...
 • Koncepční řešení podvěsného dopravníku pro velkosériovou výrobu automobilů 

  Králíček, Filip
  Tématem této bakalářské práce je podvěsný dopravník. Práce obsahuje rešerši o podvěsných dopravnících, technické zadání pro 3 okruhy a jejich zpracování.
 • Korečkový elevátor 

  Karlík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá funkčním návrhem korečkového elevátoru pro svislou dopravu koksu. Rešeršní část obsahuje stručné uvedení do problematiky korečkových elevátorů. V dalších částech je poté proveden funkční ...
 • Návrh dopravníku na rychlospojky 

  Klár, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dopravníku na rychlospojky s ohledem na požadavky řešení. Práce je členěna do několika částí, kde ze začátku je uvedena formulace daného problému, krátká rešeršní studie a ideový návrh ...
 • Návrh elektrického podvěsného kladkostroje nosnosti 250 kg 

  Soška, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem podvěsného kladkostroje s elektrickým pohonem zdvihu a ručním pojezdem. Cílem bylo navrhnout originální a co nejefektivnější řešení. Zdvihový mechanizmus je realizován jako řetězový, s ...
 • Oběžný regálový zásobník 

  Dvořáček, Jan
  V této bakalářské práci je konstrukční návrh oběžného regálového zásobníku. Jsou zde základní funkční výpočty a především výpočet pohonné části zásobníku. Důraz je zde kladen na zadané počáteční podmínky.
 • Posuvové zařízení pro ohraňovačku dřeva 

  Heger, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem posuvového zařízení pro ohraňovačku dřeva. Jsou zde provedeny základní výpočty. Jako příloha je výkresová dokumentace sestavy.
 • Přesuvna elektromechanická 

  Přecechtílek, Pavel
  Cílem této diplomové práce je provést konstrukční návrh přesuvny pro přemisťování svazků plechů s rozvahou konstrukce elektromechanické a elektrohydraulické a provést důležité technické výpočty. Úvod práce obsahuje popis ...
 • Řetězový posunovač 

  Pavelka, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením řetězového posunovače. Dále práce pojednává o mezních možnostech řetězových převodů a různých typů řetězů. Součástí práce je proveden výpočet. Výkresová dokumentace je ...
 • Řetězový posunovač 

  Kadla, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením řetězového posunovače pro technologickou výrobní linku. Součástí této práce je vypracovaná technická zpráva s rozborem a výpočtem navrhovaného řešení, s popisem mezních ...
 • Řetězový posunovač 

  Kadla, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením řetězového posunovače pro technologickou výrobní linku. Součástí této práce je vypracovaná technická zpráva s rozborem a výpočtem navrhovaného řešení, s popisem mezních ...
 • Stavitelné rozpěrné zařízení pro zvedací práce v hale 

  Dvořáček, Jan
  Tato diplomová práce byla vytvořena pro společnost Bosch Rexroth za účelem zjednodušení zvedacích prací ve výrobní hale. Byl proveden konstrukční návrh stavitelných rozpěrných zařízení, pro zdvihání břemen. Návrh se skládá ...
 • Výpočtový model řetězového pohonu jako modul virtuálního motoru 

  Vlastník, Jan
  Tato práce představuje způsoby vytváření výpočtových modelů k analýze řetězového pohonu vačkových hřídelí u spalovacích motorů. Jsou porovnávány způsoby modelování rozvodového mechanismu, je zde také uveden nový způsob ...
 • Výroba a testování vodítka řetězu na jízdním kole 

  Piruch, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, výrobou a testováním vodítka řetězu na horské kolo typu cross country. V první části je provedena rešerše konstrukčních řešení dostupných vodítek. Poté se práce věnuje návrhu vlastního ...