Now showing items 1-11 of 11

 • Dětské vozítko poháněné akuvrtačkou 

  Valla, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dětského vozítka na aku pohon. Aku vrtačka musí zůstat použitelná i pro běžné používání. Teoretická část se zabývá popisem historického vývoje dětských autíček od prvních vyrobených ...
 • Elektrický pohon motocyklu 

  Černošek, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením přestavby motocyklu se spalovacím motorem na motocykl poháněný elektromotorem. V práci je vybrán vhodný elektromotor, dále je pro něj navržen akumulátorový systém, jsou ...
 • Návrh zdviže na palety 

  Hájek, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh zdviže na palety s autosedačkami o hmotnosti 200 kg. Toto zařízení je určené pro vertikální dopravu břemene mezi dvěma pracovními polohami, které jsou od sebe vzdáleny 6 m. ...
 • Poháněná horizontální válečková dráha 

  Kozelek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem poháněné horizontální válečkové dráhy pro přepravu europalet s břemenem o hmotnosti 175 kg. Součástí práce je funkční výpočet válečkové tratě, určení hlavních rozměrů ...
 • Poháněná horizontální válečková dráha 

  Hájek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem poháněné horizontální válečkové dráhy o délce 15 m pro přepravu kartonových krabic s kovovým materiálem o celkové hmotnosti 35 kg v rámci skladové přepravy. U této tratě ...
 • Poháněná horizontální válečková dráha keramické linky 

  Stoklásek, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh válečkové dráhy pro přepravu břemen o hmotnosti 500 kg na EURO paletě. Součástí práce je funkční výpočet tratě a určení jejích hlavních rozměrů. Dalším úkolem práce je pevnostní výpočet ...
 • Poháněná horizontální válečková dráha pro skladovou dopravu 

  Novák, Adam
  Tato bakalářské práce se zabývá návrhem poháněné horizontální válečkové dráhy pro skladovou dopravu, která bude dopravovat kovový materiál v rámci skladové a paletizační přepravy. Cílem práce je funkční výpočet tratě, ...
 • Poháněná válečková dráha 

  Straka, David
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem horizontální poháněné válečkové dráhy pro skladovou přepravu kartonových krabic. Dráha je uvažována jako neakumulační. Cílem práce je funkční výpočet dráhy, určení ...
 • Poháněná válečková dráha 

  Pokorný, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem poháněné válečkové dráhy pro přepravu dřevěných europalet s nákladem výrobků o celkové maximální hmotnosti 600kg. Návrh zahrnuje stanovení jednotlivých rozměrů, nosností a pevností, ...
 • Řetězový dopravník 

  Štěpán, Marek
  Cílem této diplomové práce je návrh obslužné vychystávací jednotky pro skladovací systém Multitower. Tato práce se zabývá problematikou skladování tyčového materiálu, bezpečnostními požadavky a návrhem konstrukce. V ...
 • Systém kompletace rolí pro automatickou páskovačku 

  Havelka, Michal
  Tato bakalářská práce řeší návrh způsobu kompletace rolí technické textilie do horizontální vrstvy. Jsou zde uvedena možná konstrukční řešení a vlastní konstrukční návrh. Nejdříve se zde zabývám hlavními rozměry, dále ...