Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza nekonvenční technologie dělení materiálu. 

  Šimek, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je přehled současného poznání v oblasti nekonvenční technologie dělení materiálu. Důraz je kladen na stroje, nástroje, principy a parametry každé metody zvlášť a poté porovnání všech metod ...
 • Aplikace CNC pro řezání laserem 

  Hruška, Daniel
  Následující práce se zabývá teorií o řezání laserem. V první části je práce zaměřena na problematiku řezání laserem (princip laseru, metody řezání, rozdělení laserů). Dále je práce zaměřena na základní teorii o automatizaci ...
 • Experimentální ověření konceptu aktivního řízení proudu v automobilní aplikaci 

  Sobotka, Vojtěch
  Tato diplomová práce obsahuje komplexní návrh systému aktivního řízení proudu instalovaného na osobním voze Škoda Roomster. Tato práce navazuje na výzkum provedený VUT a TUB na vozidle Volkswagen UP! Návrh lze rozdělit na ...
 • Možnosti výroby šablon pomocí laseru na zařízení AUREL 300 

  Doležel, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi výroby opravárenských šablon pomocí trimovacího laseru AUREL 300. Úvodní část práce je zaměřená na základní popis tlustovrstvé technologie a možnosti využití laseru v této oblasti. ...
 • Návrh výrobního procesu součásti "přepouštěcí ventil" v několika variantách 

  Křivánková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá návrhem výrobního procesu pro strojní součást přepouštěcí ventil. Obsahuje konstrukční rozbor, výběr materiálu, porovnává vybrané způsoby výroby, jako jsou odlévání, frézování a řezání laserem, ...
 • Nekonvenční technologie laserového řezání 

  Indra, Jaroslav
  Práce se zabývá technologií laserového řezání. Počátek je věnován obecnému popisu laserové technologie a rozdělení laserů do základních skupin. Následná část zmiňuje možné průmyslové využití laserového paprsku, a to především ...
 • Nekonvenční technologie výroby řetězů 

  Hostinský, Michal
  Nekonvenční technologie a jejich neustálý vývoj přináší nové možnosti ve výrobním procesu. Předkládaný projekt je zaměřen na řešení problematiky zpracování plechů při výrobě speciálních dílů válečkových a dopravních řetězů. ...
 • Racionalizace malosériové výroby výpalků v podmínkách firmy PARS Nova a.s. 

  Jurka, Pavel
  Rozbor technologických možností paprskových metod plazmy, laseru a vodního paprsku z hlediska potřeb firmy Pars Nova a.s.. Návrh konkrétní nekonveční metody. Dispoziční řešení a provozní potřeby navržené metody. Bezpečnostní ...
 • Řezání laserem 

  Baran, Marek
  Práce pojednává o řezání tlustých ocelových plechů pomocí laserové technologie. Kromě technologických aspektů řezání laserem práce popisuje další využití laseru v praxi a porovnává řezání laserem s jinými technologiemi ...
 • Technologie výroby součástek solárních panelů 

  Midrla, Zdeněk
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby součástek solárních panelů v sériové výrobě s počtem 9 000 ks za rok. Součástí práce je rozbor konstrukce všech součástek na zařízení odlučovač vzduchu. Pro vybrané představitele ...
 • Trendy vývoje LASERové technologie 

  Zlesák, Jakub
  Základní seznámení s principem laserové technologie. Posouzení a zhodnocení současného stavu této technologie ve strojírenství. Možnosti využití nových poznatků a objevů v této oblasti pro použití ve strojírenství. Odhad ...
 • Variantní řešení výroby brzdového kotouče motocyklu 

  Rozum, Josef
  Bakalářská práce předkládá variantní řešení hromadné výroby motocyklových brzdových kotoučů. Brzdové kotouče jsou součásti rotačního tvaru o velkém průměru a malé tloušťce zhotovené především z uhlíkové oceli. V práci jsou ...
 • Využití nekonvenčních paprskových technologií (LASER/vodní paprsek) ve strojírenství 

  Horáček, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá využitím nekonvenčních paprskových technologií (LASER/vodní paprsek) ve strojírenství. Cílem této práce je rozbor technologických možností metody laser a rozbor technologických možností metody ...
 • Výroba součásti s kombinací různých technologických procesů 

  Borek, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout výrobu součásti s využitím několika technologických procesů. V řešeném projektu se jedná o stahovací přípravek kulových čepů řízení osobních automobilů. Mezi nejdůležitější části ...