Now showing items 1-5 of 5

 • Dělení nosných profilů na stavbách 

  Protivínský, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá technologiemi dělení materiálů na stavbách. V první části jsou popsány jednotlivé metody dělení, jejich princip, dosahovaná kvalita řezů, náročnost na požadavky týkající se bezpečnosti a zdraví ...
 • Racionalizace malosériové výroby výpalků v podmínkách firmy PARS Nova a.s. 

  Jurka, Pavel
  Rozbor technologických možností paprskových metod plazmy, laseru a vodního paprsku z hlediska potřeb firmy Pars Nova a.s.. Návrh konkrétní nekonveční metody. Dispoziční řešení a provozní potřeby navržené metody. Bezpečnostní ...
 • Stroj na řízené obrábění kruhových a čtvercových profilů 

  Bernatík, Michal
  V této práci jsou stručně popsané základní metody nekonvenčního obrábění, jako jsou jejich výhody, nevýhody a využití v praxi. Dále se zabývá kompletní konstrukcí stroje na řezání plazmou pro firmu Markos Production. Závěrem ...
 • Technologie výroby plechového dílu 

  Bartusek, Břetislav
  Cílem diplomové práce je návrh technologie výroby zadané součásti. Pro zadanou sou-část bude využita nekonvenční technologie tažení metodou Wheelon pro zhotovení podélných prolisů a následného řezání tvarových otvorů pomocí ...
 • Variantní řešení výroby brzdového kotouče motocyklu 

  Rozum, Josef
  Bakalářská práce předkládá variantní řešení hromadné výroby motocyklových brzdových kotoučů. Brzdové kotouče jsou součásti rotačního tvaru o velkém průměru a malé tloušťce zhotovené především z uhlíkové oceli. V práci jsou ...