Now showing items 1-12 of 12

 • Možnosti využití nekonvenční technologie vodního paprsku ve strojírenské firmě 

  Strnad, Pavel
  Posouzení využití technologie obrábění materiálu nekonvenční metodou řezání pomocí abrazivního vodního paprsku v prostředí strojírenské firmy. Možnosti využití této technologie s ohledem na její technologické možnosti a ...
 • Navržení vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z plechu 

  Chaloupková, Lucie
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z ocelového plechu 11 375. V práci je zpracováno několik variant výroby a to: výroba na ...
 • Návrh na zefektivnění opracování desek z kompozitních materiálů 

  Holík, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním současné technologie třískového obrábění s řezáním vysokotlakým vodním paprskem na CNC stroji pro opracování desek z kompozitních materiálů. Cílem práce je rozbor a výpočet nákladů ...
 • Návrh zařízení pro řezání vodním paprskem 

  Fizek, Šimon
  Předmětem této diplomové práce je definování parametrů nového stroje pro řezání vodním paprskem s přidáním abraziva. Jsou navrženy tři varianty řešení. Pomocí multikriteriálního hodnocení je vybrána jedna varianta a ...
 • Optimalizace laserového tavného dělení povlakovaných hliníkových plechů 

  Pokorák, Milan
  Diplomová práce se primárně zabývá optimalizací laserového řezného centra pro dělení povlakovaného plechu a následným srovnáním dosažených výsledků se vzorkem zhotoveným technologií vodního paprsku. Je rozdělena na dvě ...
 • Racionalizace malosériové výroby výpalků v podmínkách firmy PARS Nova a.s. 

  Jurka, Pavel
  Rozbor technologických možností paprskových metod plazmy, laseru a vodního paprsku z hlediska potřeb firmy Pars Nova a.s.. Návrh konkrétní nekonveční metody. Dispoziční řešení a provozní potřeby navržené metody. Bezpečnostní ...
 • Řezání abrazivním vodním paprskem 

  Midrla, Zdeněk
  Tato diplomová práce se skládá z rešerše na téma řezání abrazivním vodním paprskem a praktické části. V úvodních kapitolách jsou tak rozebírány způsoby a princip řezání vodním paprskem. Následně je řešena kvalita obrobené ...
 • Řezání vodním paprskem 

  Zouhar, Ondřej
  Práce vypracovaná v rámci magisterského studia popisuje technologii řezání vodním paprskem. Teoretická část práce se zabývá popisem této technologie a jsou v ní vysvětleny základní pojmy používané v této oblasti. Část ...
 • Síla vodního paprsku na rovinnou plochu 

  Kasal, Milan
  Tato bakalářská práce pojednává o teorii mechaniky tekutin. V první části práce jsou uvedeny tři základní hydrodynamické zákony pro ideální i skutečnou kapalinu. Dále je zde odvozena síla působící na plochu. Druhá část ...
 • Technologie paprskového řezání 

  Kocman, Luděk
  Diplomová práce se zabývá technologiemi paprskového řezání. Jsou v ní shrnuty dosavadní poznatky o těchto metodách řezání, jejich možnostech a využití. V praktické části je řešen úkol, zda je pro firmu technologicky a ...
 • Variantní řešení výroby brzdového kotouče motocyklu 

  Rozum, Josef
  Bakalářská práce předkládá variantní řešení hromadné výroby motocyklových brzdových kotoučů. Brzdové kotouče jsou součásti rotačního tvaru o velkém průměru a malé tloušťce zhotovené především z uhlíkové oceli. V práci jsou ...
 • Výroba speciální distanční podložky vodním paprskem 

  Novotný, Adam
  Předkládaná práce na téma „Výroba speciální distanční podložky vodním paprskem“ pojednává o problematice progresivní nekonvenční technologie řezání vodním paprskem, popisuje proces řezání vzorků technologií AWJ ve firemních ...