Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza operačních nákladů obráběcího procesu 

  Šikula, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá operačními výrobními náklady obráběcího procesu a jejich následnou optimalizací. Jsou zde specifikovány jednotlivé nákladové položky, které vstupují do obráběcího procesu. Pozornost je věnována ...
 • Analýza vysoceproduktivního vystružování 

  Gashkova, Irina
  Diplomová práce se zabývá analýzou technologie vysoceproduktivního vystružování. V rámci práce byly provedeny testy vystružování za různých technologických podmínek (vc=40, 60, 80, 100 m/min; f=0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm) na ...
 • Ekonomická analýza obráběcího procesu 

  Kalnaši, Radoslav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spotřeby času obráběcího procesu, základních složek operačních výrobních nákladů, jejich optimalizace a následná aplikace na konkrétní součásti. Jde o soustružení hřídele ve dvou ...
 • Konstrukční návrh dřevoobráběcího stroje 

  Doležal, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem dřevoobráběcího stroje pro technologii tloušťkování, srovnávání, řezání a dlabání, které jsou kombinovány pomocí výměnných adaptérů. V práci je uvedena rešerše vybraných dřevoobráběcích ...
 • Moderní metody výroby děr v kovových materiálech 

  Laňka, Lubomír
  Tato bakalářská práce je zaměřena na moderní metody výroby děr v kovových materiálech. V první části jsou popsány základní technologie včetně toho, jak otvor vyrobit nebo upravit. Druhá část se zabývá moderními řeznými ...
 • Moderní nástroje pro vyvrtávání 

  Stránský, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled moderních nástrojů a strojů pro vyvrtávání. Na konkrétním příkladu je provedena podrobná analýza ekonomických aspektů zvoleného vyvrtávacího procesu. Technologie vyvrtávacích ...
 • Optimalizace obráběcích parametrů abradable nástřiků používaných v leteckém průmyslu 

  Krajkovič, Pavel
  Tato práce se zaměřuje na obrábění termálních nástřiků. Zejména na testování obráběcích parametrů a jejich vlivů pro jednotlivé typy abradable nástřiků, používaných v leteckém průmyslu. Cílem práce je testování parametrů ...
 • Optimalizace obrábění oběžných lopatek parní turbíny 

  Chromý, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky optimalizace obrábění oběžných lopatek parní turbíny. Hlavním cílem je vyhodnocení cenových nákla-dů břitových destiček hrubovacího nástroje ve vztahu na použitou řeznou ...
 • Optimalizace operačních nákladů obráběcího procesu 

  Dostálová, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá operačními výrobními náklady v procesu obrábění a jejich následnou optimalizací. V prvé části jsou specifikovány jednotlivé nákladové položky, které vstupují do procesu obrábění. Tyto položky ...
 • Optimalizace výroby hřídele řízení 

  Hlavinka, Martin
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou optimální dělené třísky při technologii soustružení. Materiálem pro zhotovení hřídele řízení je ocel C35RC vhodná ke tváření a obrábění, ze které se na horizontálních tvářecích lisech ...
 • Ověření drsnosti povrchu po frézování nástrojem s VBD doporučenými řeznými podmínkami 

  Novotný, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na praktické testování výměnných břitových destiček. Nejprve je zde teoretický rozbor problémů týkajících se hlavních testovaných částí. Zejména je zde popsán úvod do čelního frézování, struktury ...
 • Racionalizace technologie výroby součásti se zaměřením na snížení nákladů 

  Vojtěch, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zlepšení výrobní technologie při obrábění zadané součásti. Hlavním cílem je navrhnutí jiné technologie výroby, snížení výrobního času z hlediska využití vhodnějších nástrojů a snížit ...
 • Řešení mechanizmu šroubového zvedáku 

  Blecha, Jan
  Předložená bakalářská práce se zabývá mechanizmem šroubové zvedáku z hlediska základních konstrukčních výpočtů, tak i z hlediska technologie výroby. V následující části je provedeno základní rozdělení dílenských zvedacích ...
 • Řešení technologie výroby součásti v podmínkách firmy "Jiří Krejčí - Brukr". 

  Pilný, Lukáš
  Návrh technologie výroby stavěcího šroubu v podmínkách firmy „Jiří Krejčí – Brukr“. Volba strojů pro zajištění výroby. Návrh polotovarů a výběr jejich optimálních variant pro uvažované alternativy výroby. Nalezení ...
 • Řezné nástroje při výrobě zbraňových součástek 

  Hanus, Vladimír
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku řezných nástrojů, jejich opotřebení, trvanlivost, řezné podmínky. Je zde proveden základní rozbor technologie dvou vybraných dílů. Dále je zde uveden rozbor dodavatelů řezných ...
 • Technologie obrábění vnějších závitů 

  Dlouhý, Michal
  Tato práce se zabývá metodami obrábění vnějších závitů. Cílem této práce je popsat technologické podmínky a parametry obráběných vnějších závitů. Nejprve jsou popsány základní metody obrábění vnějších závitů. Dále jsou ...
 • Testování vybraného frézovacího nástroje pro obrábění vysoce kalených ocelí 

  Talaš, Jan
  Bakalářská práce se zabývá testováním frézovacího nástroje a určením vhodných řezných podmínek pro obrábění. První část je zaměřena na teoretický úvod do problematiky frézování, opotřebení a povlakování nástrojů. Je zde ...
 • Výroba součástí pro 3D tiskárnu 

  Javorek, Vladimír
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu technologie výroby zvolených dílů pro 3D tiskárnu z vybraného materiálu obráběním. Cílem práce je navrhnout vhodný výrobní postup, příprava polotovarů, výběr ...