Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza současných technologií upichování a zapichování 

  Švihálek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá analýzou technologií upichování a zapichování, moderními tvary výměnných břitových destiček pro tyto aplikace, používanými řeznými materiály, produktivitou a dosahovanou kvalitou obrobené plochy ...
 • Moderní trendy v třískovém obrábění - frézování a mikrofrézování 

  Tkadlec, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na rešeršní rozbor mikro-frézování s cílem specifikovat nejnovější poznatky a trendy v oblasti frézování a mikro-frézování. Úvodní částí práce je specifikace mikro-frézování a rozdíly v ...
 • Návrh realizace technologie součásti "DC-štít" v typových variantách u malé firmy 

  Komínek, Jiří
  Návrh technologie výroby součástí „DC-štít“ skládající se z bloku A a bloku B, definice úkolů pro TPV. Specifikace materiálu, výroby a kontroly polotovaru. Stanovení základen, technologii obrábění a řezných materiálů. ...
 • Obrábění kalených ocelí 

  Kosmák, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá tématem obrábění kalených ocelí. V úvodní části je popsán fyzikální proces řezání a základní používané technologie obrábění. V další kapitole je uveden přehled řezných materiálů. Další kapitoly ...
 • Obrábění rotačních součástí z kalených ocelí se zaměřením na stav povrchu 

  Bukovský, Petr
  Diplomová práce se zabývá obráběním rotačních součástí vyráběných z kalených ocelí. V úvodní kapitole je popsána problematika soustružení a broušení. Následující kapitola pojednává o tepelném zpracování a obráběných ...
 • Produktivní frézování hliníkových slitin 

  Dvořák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na frézování slitin hliníku, kde je nejprve popsána technologie frézování, dále pak řezné materiály a hliníkové slitiny. Hlavní částí práce bylo provedení experimentu. Experiment byl zaměřen ...
 • Rozbor a využití vysoce výkonných vrtacích nástrojů. 

  Malát, Jan
  Všeobecný popis vrtacích nástrojů a řezných materiálů pro vysokovýkonné vrtání. Jejich rozdělení z hlediska konstrukčních, technologických a ekonomických parametrů. Rozbor a následné porovnání jednotlivých vrtacích nástrojů ...
 • Struktura a vlastnosti slinutých karbidů 

  Novotná, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá strukturou a vlastnostmi slinutých karbidů. Rešeršní část se týká vývoje slinutých karbidů, jejich složení a struktury, různých dalších vyskytujících se typů karbidů, jednotlivých kroků ...
 • Supertvrdé řezné materiály 

  Mlčoch, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá supertvrdými řeznými materiály, mezi které patří diamant a kubický nitrid boru. Je členěna do tří částí. V první je krátké shrnutí materiálů řezných nástrojů používaných v současnosti ke ...
 • Trendy vývoje nástrojů pro výrobu dutin forem 

  Fišer, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou nástrojů pro výrobu tvarových dutin forem se zaměřením především na frézování a elektroerozi. Jsou zde popsány, charakterizovány a rozděleny jednotlivé nástroje, výrobci nástrojů a ...
 • Výkonné nástroje pro vrtání 

  Šrefl, Martin
  Tato bakalářská práce je v první části zaměřena na základní charakteristiku vrtání, rozdělení vrtacích nástrojů z hlediska konstrukčního a materiálového. A v druhé části je porovnán sortiment výroby vrtáků s vyměnitelnými ...
 • Výroba řezných nástrojů pro mikro-frézování 

  Tkadlec, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřená na rešeršní rozbor problematiky mikro-obrábění se zaměřením na mikro-frézování a výrobu řezných nástrojů pro mikro-frézování. Úvodem je základní analýza mikro-obrábění, specifikace ...
 • Zabezpečení a řízení řezných nástrojů pro CNC stroje 

  Vašíková, Simona
  Bakalářská práce se zabývá způsoby zabezpečení a řízení skupiny řezných nástrojů a analýzou jejich spotřeby pro výrobu pístnic z nerezové oceli pomocí multifunkčního stroje CNC a dalších doplňkových strojů potřebných pro ...
 • Zdokonalení technologie výroby součásti typu příruba 

  Dvořák, Jakub
  Tato diplomová práce je zaměřena na vylepšení stávající technologie součásti typu příruba ve spolupráci s firmou Znojemské strojírny, s r.o. V teoretické části byly popsány technologie využité při obrábění součásti. Dále ...