Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza doby pohledu řidičů na chodce 

  Michalčíková, Lucie
  Teoretická část této práce se zabývala popisem smyslových procesů, lidského oka a zrakového vnímání. Dále byli popsáni účastníci silničního provozu a získávání dat metodou Eye tracking. Praktická část spočívala ve vyhodnocení ...
 • Analýza vlivů vybraných rušivých podnětů na pozornost řidiče 

  Bucsuházy, Kateřina
  Dizertační práce se zaměřuje na problematiku nepozornosti řidičů jako jeden z hlavních faktorů přispívajících ke vzniku dopravních nehod. V úvodu je vymezena důležitost řešené tematiky prostřednictvím rozsáhlé rešerše. V ...
 • Defenzivní jízda 

  Zapletalová, Kateřina
  Diplomová práce se věnuje problematice vzdělávání řidičů a praxi bezpečné a naopak nebezpečné až agresivní jízdy. Cílem práce je zmapovat problematiku bezpečné a defenzivní jízdy a nadefinovat tak zásady defenzivní jízdy. ...
 • Kontrola situace za vozidlem 

  Perničková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou kontroly situace za vozidlem. V rámci teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o dopravním systému, reakční době a jejích jednotlivých fázích, včetně faktorů, které reakční dobu ...
 • Měřicí vozidlo Ústavu soudního inženýrství 

  Maxera, Pavel; Belák, Michal; Semela, Marek (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Článek představuje nové testovací vozidlo Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, které bylo pořízeno pro účely rozšíření výukových možností pro studenty magisterského studia v oblasti expertního inženýrství v dopravě. ...
 • Návrh řídícího systému motocyklu k potlačení jezdeckých chyb vedoucích k nehodám 

  Přibyl, Tomáš
  Práce řeší obecný návrh systému automatického řízení výkonu motoru a brzdného účinku motocyklu tak, aby nedocházelo ke zbytečným nebezpečným situacím a ke zlepšení jízdních vlastností a k potlačení příčin vzniku nehody ...
 • Obvyklá doba a frekvence pozorování zpětných zrcátek a přístrojové desky řidičem 

  Krejčí, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá analýzou obvyklé doby pozorování a frekvence pozorování zpětných vozidlových zrcátek a přístrojové desky. Teoretická část práce shrnuje dosavadní poznatky z oblasti vizuálního rozptýlení řidiče, ...
 • Řidič senior jako riziková osobnost 

  Sedlák, Emil
  Cílem této diplomové práce je posouzení současného stavu rizikových faktorů u osob starších 65 let v oblasti dopravy. Teoretická část obsahuje poznatky z literárních zdrojů v oblasti dopravní psychologie, zaměřuje se na ...
 • Simulace provozu na silnicích a dálnicích 

  Zajdák, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá simulací silničního provozu na silnicích a dálnicích. Práce rozebírá důležité pojmy z oblasti pravidel silničního provozu a jejich návaznost na simulační systém. Dále je zde popsána problematika ...
 • Vliv pracovních režimů řidičů v silniční nákladní dopravě na bezpečnost dopravy 

  Máša, Vojtěch
  Pracovní režimy řidičů jsou omezující limity důležité jak pro silniční dopravce, tak pro řidiče. Mají zásadní vliv na logistické mechanismy výrobních podniků, které přepravují své zboží po silnici. Nedodržování těchto ...
 • Vnímání rychlosti vozidla 

  Šlapalová, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá vnímáním rychlosti vozidla z pohledu řidiče bez možnosti kontroly tachometru. Teoretická část je věnovaná řidiči jako rizikovému faktoru a rešerši vozidel. Praktická část představuje realizované ...