Now showing items 1-10 of 10

 • Analyza hybridních dynamických systémů 

  Holub, Libor
  V této práci je řešena problematika popisu, modelování a analýzy hybridních dynamických systémů. Cílem práce je vybrat vhodnou metodu pro řešení hybridních dynamických systémů a zaměřit se na řešení otázek stanovení ...
 • Dynamika robotických hadů 

  Kubiena, Jaromír
  V této bakalářské práci se zabýváme matematickým popisem kinematiky a dynamiky neholonomních mechanických systémů. Následně se zaměříme na konkrétní mechanický systém, kterým je Čtyřnohý čtvercový robot s aktivními vazbami ...
 • Hodnocení stability a řiditelnosti čtyřmístného, jednomotorového letounu 

  Matějů, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá kontrolou a návrhem opatření pro koncepční návrh čtyřmístného letounu TL4000 z hlediska podélné stability a řiditelnosti. V práci jsou v první části stanoveny stabilitní a řiditelnostní ...
 • Lineární maticové diferenciální rovnice se zpožděním 

  Piddubna, Ganna Konstantinivna
  V předložené práci se zabýváme hledáním řešení lineární diferenciální maticové rovnice se zpožděním x'(t)=A0x(t)+A1x(t-tau), kde A0, A1 jsou konstantní matice, tau>0 je konstantní zpoždění. Dále se zabýváme odvozením ...
 • Modifikace VOP letounu VUT100 

  Janhuba, Luboš
  Diplomová práce se zabývá navržením modifikace vodorovné ocasní plochy letounu VUT 100 zvětšením ramene VOP a zmenšením plochy VOP. Práce se skládá z posouzení přínosů úpravy polohy VOP, výpočtu zatížení a navržení základní ...
 • Řešení inverzních úloh v oblasti výměníků hmoty a tepla 

  Kůdelová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá dynamickým chováním výměníků tepla, které je popsáno systémem diferenciálních rovnic. V této souvislosti obsahuje obecné informace o nezbytném teoretickém základu týkající se především přenosu ...
 • Řešení inverzních úloh v oblasti výměníků hmoty a tepla 

  Kůdelová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickým chováním výměníků tepla, které je popsáno systémem diferenciálních rovnic. V této souvislosti obsahuje obecné informace o přenosu tepla, výměnících tepla a jejich uspořádání. Hlavním ...
 • Stabilita a řiditelnost letounu Z-143 s výkonnější pohonnou jednotkou 

  Kochtík, Martin
  Diplomová práce se zabývá výpočtem a posouzením letových vlastností letounu Z 143 s pohonnou jednotkou Lycoming AEIO-580-B1A. První část textu se zaměřuje na obecný popis letounu, jeho geometrické charakteristiky, výpočet ...
 • Využití zlomkového kalkulu v teorii řízení 

  Kiša, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá matematickou teorií zlomkového kalkulu a jeho aplikacemi v oblasti teorie řízení. V první části jsou uvedeny základy řízení lineárních časově invariantních systémů, a jsou dále diskutovány ...
 • Vývoj prostředků řízení letounu 

  Stanislav, Filip
  Tato bakalářská práce zpracovává rešeršní formou vývoj prostředků řízení letounu od konce 18. století do dnešní doby. Princip řízení letounu pomocí tří rotačních stupňů volnosti je znám od začátku 20. století, avšak jeho ...