Now showing items 1-1 of 1

  • Energetické využití malého vodního toku 

    Pišín, Stanislav
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malé vodní elektrárny. První část práce se zaobírá výběrem vhodné lokality a jejím hydroenergetickým řešením. Druhá část je zaměřena na koncepčním návrhu malé vodní elektrárny. Další ...