Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh progresivní technologie výroby tělesa šoupátka 

    Štábl, Martin
    Diplomová práce se zabývá návrhem progresivní technologie výroby součásti těleso šoupátka typu S43. Jedná se o vysokotlakou armaturu pro klasickou energetiku. V práci je popsáno konstrukční řešení šoupátka, materiál tělesa ...