Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení mechanizmu šroubového zvedáku 

    Blecha, Jan
    Předložená bakalářská práce se zabývá mechanizmem šroubové zvedáku z hlediska základních konstrukčních výpočtů, tak i z hlediska technologie výroby. V následující části je provedeno základní rozdělení dílenských zvedacích ...