Now showing items 1-2 of 2

  • Horizontální štípací stroj na dřevo 

    Pištělák, Zbyněk
    Mezi cíle této bakalářské práce patří vypracovat rešerši štípacích strojů, a štípaného materiálu. Dále je práce zaměřena na vlastní konstrukci štípacího stroje dle zadaných parametrů. Následuje návrh štípacího stroje s ...
  • Štípací stroje na dřevo - hledisko bezpečnosti 

    Láznička, David
    Mezi hlavní cíle této bakalářské práce patří vypracovat kritickou rešerši štípacích strojů. Dále se v práci zaměřuji na výrobce a jejich nabízené štípače, u kterých následně posuzuji jejich technické parametry, vhodnost ...