Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh počítačové sítě pro moderní rodinný dům 

    Buc, Juraj
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete moderného rodinného domu. Východiskami tohto návrhu sú pôdorys domu a požiadavky investora. V práci sú popísané postupy a taktiež špecifikované prvky, potrebné pre ...