Now showing items 1-1 of 1

  • Měření rychlosti šíření ultrazvuku 

    Pouč, Petr
    Práce se zabývá metodami měření rychlosti šíření ultrazvuku. Rychlost šíření ultrazvuku byla zjištěna na základě detekce doby letu ultrazvuku od vysílače k přijímači. Byly vyvinuty tři metody pro určení rychlosti šíření ...