Now showing items 1-1 of 1

  • Rozhraní bezpečnostního systému pro WiFi sítě 

    Hirš, Petr
    V diplomovém projektu jsem se zaměřil na analýzu současné implementace reputačního systému. Zabývám se především analýzou a návrhem možných rozšíření uživatelského rozhraní reputačního systému. V analýze zmiňuji alternativy ...