Now showing items 1-4 of 4

 • Asfaltové směsi s použitím vyššího množství R-materiálu 

  Mucha, Bohumír
  V úvodu diplomové práce je popsána asfaltová směs typu asfaltový beton a její základní vlastnosti. Hlavním bodem práce je porovnávání funkčních vlastností asfaltových směsí s přídavkem většího obsahu R-materiálu a různých ...
 • Návrhy asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu 

  Pavličík, Petr
  V úvodu diplomové práce jsou uvedeny možnosti získávání a zpracování asfaltového recyklátu. Hlavním bodem práce je návrh asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu pro ložní asfaltové vrstvy. Asfaltové směsi ...
 • Problematika použití R - materiálu do asfaltových směsí 

  Zítka, Patrik
  Diplomová práce se zabývá problematikou použití R-materiálu do asfaltových směsí. V teoretické části jsou rozebrány druhy recyklace netuhých vozovek a způsoby přidávání R-materiálu do asfaltových směsí. Praktická část se ...
 • Vliv výrobních teplot na obalovně na vlastnosti kameniva 

  Brtníková, Tereza
  V bakalářské práci je popsán jak postup výroby kameniva tak postup výroby asfaltové směsi v šaržové obalovně. Je zde uveden postup zkoušek odolnosti kameniva proti drcení a odolnosti proti zmrazování a rozmrazování. Zkoušky ...