Now showing items 1-12 of 12

 • Možnosti úsporných opatření v bazénových provozech 

  Litschmann, Patrik
  Bakalářská práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti úsporných opatření v bazénových provozech. Teoretická část práce popisuje typologii bazénů a následně se zabývá technologickou stránkou včetně tepelného hospodářství. ...
 • Rekonstrukce zdravotně technických instalací v mateřské škole 

  Ondrášek, Filip
  ABSTRAKT Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v mateřské školce. Teoretická část práce se zaměřuje na využití šedé vody jako provozní. Práce obsahuje návrh několika variant s jejich posouzením. ...
 • Studie pro návrh malé kořenové čistírny na konkrétní lokalitu 

  Netopilík, Jan
  Kořenová čistírna je jedním ze způsobů pro čištění odpadních vod z domácnosti s možností jejich následného opětovného využití. Práce seznamuje s principy jejího fungování a s návrhem pro konkrétní rodinný dům, obsahující ...
 • Technologie znovuvyužití odpadních vod 

  Velikovská, Kristýna
  Diplomová práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti znovuvyužití odpadních vod. Teoretická část práce charakterizuje splaškové odpadní vody a její separované složky (šedé, hnědé a žluté odpadní vody) z hlediska jejich ...
 • Vsakování srážkových vod 

  Kračman, Martin
  Cílem této práce je definovat legislativní možnosti vsakování, zadržování a odvádění dešťových vod pro rodinný dům v České republice. Práce se mimo vody srážkové zabývá i vodami splaškovými, jejich kvalitou a následným ...
 • Využití šedých vod v hotelu 

  Výstupová, Eliška
  Diplomová práce řeší zdravotně technické instalace a návrh rozvodů šedé vody v hotelu. Řešený objekt má tři nadzemní podlaží a suterén. V prvním podlaží se nachází restaurace, bar, zimní zahrada, hygienické prostory a ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Ševčík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Jedná se o bytový dům se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Teoretická část je zaměřena na systémy recyklace ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v hotelu 

  Ševčík, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v budově hotelu. Jedná se o hotel se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Teoretická část je zaměřena na systémy recyklace šedé ...
 • Zdravotně technické instalace a využití šedé a dešťové vody v průmyslovém areálu 

  Talač, Michal
  Cílem této bakalářské práce je návrh zdravotně technických instalací v administrativní budově areálu podniku E S L, a.s., včetně návrhu způsobu využívání dešťové a šedé vody. Teoretická část je vzhledem k odlišným vlastnostem ...
 • Zdravotně technické instalace s nízkou spotřebou vody a energie 

  Nikrmajer, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá úspornými zdravotně- technickými instalacemi. Je rozdělena na tři části: analýza zadání, aplikace tématu na budově a experiment. V první části jsou popsány možnosti úspory vody a energie v ...
 • Zdravotně technické instalace v hotelu s lázeňským provozem 

  Šimon, Michal
  Diplomová práce: Zdravotně technické instalace v hotelu s lázeňským provozem. Řešený objekt je šestipodlažní, částečně podsklepený. První podlaží je využito k lázeňským účelům, druhé až páté podlaží slouží k ubytování a v ...
 • Zdravotně technické instalace ve studentských kolejích 

  Kucharik, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací ve studentských kolejích. V teoretické části je pojednáno o druzích odpadních vod se zaměřením na šedou vodu a její následné využití. Experimentální část ...